TAKWIM UNIT HAL EHWAL MURID SJK(C) PUAY CHAI 2

TAHUN 2017

 

BULAN

 PERKARA

  TINDAKAN

JANUARI

1.Mesyuarat JK HEM (1)

2.Mesyuarat  Sub-unit HEM (1)

3.PROGRAM TRANSFORMASI DIRI TAHUN 4,5,6

4.PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1

5.Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

6. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

7.Kemaskini data SSM/APDM

8.Pengurusan RMT

 

 

 

 

Unit HEM 

Sub-Unit HEM

Unit B&K

Unit B&K

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit SSM/APDM

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

 

FEBRUARI

1. PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG

2. Kursus Asas Pembimbing Rakan Sebaya

3.Latihan Kebakaran (1)

4. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

5. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

6.Penghantaran data SMM Versi 4.0

7. Pengurusan RMT

 

Unit B&K

Unit B&K

Unit 3K (Keselamatan)

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit SMM/APDM

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

 

MAC

1.PROGRAM MENTOR MENTEE

2.PROGRAM “I AM THE BEST”

3. PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG

4. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

5. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

6. Pengurusan RMT

 

 

 

 

Unit B&K

Unit B&K

Unit B&K

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

 

 

BULAN

 PERKARA

  TINDAKAN

APRIL

1. Mesyuarat JK HEM (2)

2.PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

 

3. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

4. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

5. Pengurusan RMT

 

 

 

Unit HEM

Unit B&K & Unit Pencegahan Dadah

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

MEI

1. Mesyuarat  Sub-unit HEM (2)

2. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

3. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

4. Pengurusan RMT

5. PROGRAM “I AM THE BEST”

6. Mesyuarat JK B&K (2)

 

 

 

Sub-Unit HEM

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

Unit B&K

Unit B&K

 

JUN

1.Ceramah Minda Sihat

2. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

3. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

4.Penghantaran data SMM Versi 4.0

5. Pengurusan RMT

 

Unit B&K

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit SMM/APDM

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

JULAI

1. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

2. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

3. Pengurusan RMT

4. PROGRAM “I AM THE BEST”

5. Mesyuarat JK B&K (3)

 

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

Unit B&K

Unit B&K

 

OGOS

1.Mesyuarat JK HEM (3)

2. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

3. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

4. Pengurusan RMT

Unit HEM

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

BULAN

 PERKARA

  TINDAKAN

SEPTEMBER

1. PROGRAM “I AM THE BEST”

2. Ceramah Pendidikan Perkembangan Remaja

3.Latihan Kebakaran (2)

4.Pelantikan pengawas untuk tahun 2015

5. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

6. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

7. Pengurusan RMT

8.Pemilihan murid RMT/KWAPM 2016

 

Unit B&K

Unit B&K

Unit 3K(Keselamatan)

Unit Disiplin

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

Unit Kebajikan & Biasiswa

 

 

 

 

OKTOBER

1. Mesyuarat  Sub-unit HEM (3)

2. Ujian APTITUD AM Tahun 3

3.Sambutan Hari Kanak- kanak

4.Pengurusan Buku SPBT

5. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

6. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

7. Pengurusan RMT

8.Pemilihan Tokoh Murid

 

 

 

Sub-Unit HEM

Unit B&K

Unit HEM

Unit SPBT

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit Kebajikan & Biasiswa

Unit B&K

 

 

NOVEMBER

1.Mesyuarat JK HEM (4)

2. Penghantaran Laporan Kendiri Kantin

3. Penghantaran Laporan Bulanan Kajian Aedes

(Borang KD2)

4. PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG

 

 

 

Unit HEM

Unit Kantin

Unit 3K(Kesihatan)

 

Unit B&K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wechat QR Code 校园微信